מאמרי דעות – עברית

ישראל והקרנות הפוליטיות הגרמניות בעידן מרקל / ביקורת ספר טבור
כתב עת שנתי לענייני היסטוריה, חברה, תרבות והגות של מרכז אירופה
גליון 22, 2022

17.6.2022 — מעריב דרוש ריאליזם פוליטי ולא מדיניות זמנית: על ישראללהגדיר בעצמה את גבולותיה

  ​”על פוליטיקאים בלגים וארגונים ישראלים“, Ynet News, February 14, 2017 (Hebrew)

27.7.1992 “הארץ, “האיום האמריקי לא הוסר

16.3.1999 למכירה: מרגלים בשמים” הארץ